Waarom PBT ?

Welke zijn de voordelen van het gebruik van de PBT ?

1. Bespaar tijd met de geautomatiseerde vragenlijst
De PBT is een digitale vragenlijst die tijdens een persoonlijke sessie tussen de specialist en de patiënt gebruikt kan worden, maar net zo goed op afstand ingevuld kan worden (de patiënt doet de test thuis vóór de sessie). Hiermee kan de specialist in
maximaal één sessie (of minder als de persoon de test thuis invult) een volledige analyse van de situatie van de persoon uitvoeren).
computer rapporten
2. Een verslag dat aan de patiënt overhandigd kan worden
Zodra de vragenlijst volledig is ingevuld, wordt er automatisch een volledig verslag opgesteld met alle testresultaten en een eerste advies ter ondersteuning dat door de specialist opgeslagen kan worden en afgedrukt. Dit verslag is toegankelijk en gericht op de patiënt en kan bijgevolg aan de patiënt overhandigd worden aan het eind van de sessie.

deskundige netwerken
3. Deel uitmaken van een netwerk van specialisten
We hebben een netwerk van specialisten die gecertificeerd zijn om de PBT te gebruiken. Dit netwerk bestaat uit coaches en psychologen die onze tool gebruiken en veel beroepservaring hebben in het begeleiden van een persoon met professionele uitputting. De specialisten die gecertificeerd zijn om PBT te gebruiken, hebben het voordeel dat ze vermeld worden op onze website wat hen een belangrijke zichtbaarheid geeft in het domein van burn-outpreventie. Bovendien organiseren we elk jaar met onze talrijke gespecialiseerde partners in dit domein een seminarie rond het thema burn-out Deze seminaries zorgen ervoor dat ons netwerk up-to-date blijft met betrekking tot het thema burn-out. Het biedt de gelegenheid om andere specialisten te ontmoeten en informatie over de beste werkwijzen uit te wisselen.
seminar met de coaches
4. Een tool die gericht is op oplossingen
Zoals hierboven is aangegeven, wordt er automatisch een verslag opgesteld met de resultaten en de eerste adviezen in functie van de persoon. Elke coach of psycholoog die PBT gebruikt, beschikt bovendien over een handleiding met alle adviezen en actiepunten op het gebied van begeleiding. Voor de specialisten die het wensen, wordt tot slot elk trimester een opleiding georganiseerd over het gebruik van PBT. Het doel hiervan is om de deelnemers een goed inzicht te bieden in het model achter PBT evenals van de verschillende concepten die in deze context worden gehanteerd. Tijdens deze opleiding leren de deelnemers ook de tool gebruiken (d.w.z. hoe start u een vragenlijst op, hoe interpreteert u de resultaten van de verslagen, enz.)
vertrouwelijkheid en veilige server
5. Sterk beveiligde gegevens
Elke specialist heeft op elk moment via een platform toegang tot zijn eigen gegevens. Alle gegevens worden opgeslagen op een sterk beveiligde server die beantwoordt aan de meest strikte normen op het vlak van AVG. We garanderen zo de vertrouwelijkheid van alle gegevens voor elke specialist.