Netwerk van experts en certificatie

We hebben een netwerk opgericht van experten die gecertifieerd zijn in het gebruik van PBT.

Dit netwerk bestaat uit coaches, psychologen en psychotherapeuten die PBT in de praktijk gebruiken en die een uitgebreide ervaring hebben met de begeleiding van mensen in burn-out of met een risico op burn-out.

Wat is uw voordeel om deel uit te maken van dit netwerk:

  • Naamsbekendhied en boost van uw praktijk : Gecertifieerde experten zullen worden gerefenceerd op onze website. Bovendien, zoals hierboven werd uitgelegd, kan PBT een nuttig vervolg zijn op PBT. Een van de doelstellingen van PBT is om individuen in moeilijkheden zo snel mogelijk en preventief door te verwijzen naar een expert (coach, psycholoog of psychotherapeut) om, desgevallend, een individueel begeleidingstraject op te starten. Indien u deel uitmaakt van het netwerk kan Bright Link naar u doorverwijzen.
  • Up to date blijven, opleiding & uitwisseling van praktijkervaring met andere experts : We organiseren, minstens éénmaal per jaar, een seminarie rond thematiek van burn-out samen met onze partners, eveneens experten in het domain van burn-out. Tijdens dit seminarie zal je eveneens in contact worden gebracht met andere PBT experts en kunnen ervaringen worden uitgewisseld en gedeeld.

Hoe kan je deel uitmaken van ons netwerk?

  • Een gebruiker zijn van PBT;
  • Aantoonbare ervaring hebben op het gebied van burn-out begeleiding;
netwerken van deskundigen