Onze aanpak

Onze aanpak via PBT

De PBT is een burn-out preventietool bestemd voor coaches en psychologen. Het voornaamste doel van deze tool is een hulpmiddel aanreiken aan specialisten bij hun individuele begeleiding van personen die de eerste tekenen van professionele uitputting vertonen of die zijn teruggekeerd na een burn-out om hen aan het werk te houden of voor te bereiden op hun terugkeer naar het werk.

Meer specifiek is de PBT een vragenlijst die gebaseerd is op een theoretisch model dat werd ontwikkeld door de Université Catholique de Louvain (UCL) met het oog op de identificatie van de drie belangrijkste elementen met betrekking tot burn-out:

  • de voornaamste stressfactoren en middelen die een persoon kan tegenkomen in zijn/haar professionele leven maar ook in het privéleven (= risicofactoren).
  • het soort strategie dat een persoon in stresssituaties gebruikt (= Veerkracht)
  • het niveau van emotionele, cognitieve, lichamelijke, gedragsmatige en professionele uitputting van een persoon (= Symptomen).

DOEL : De coaches en psychologen helpen om de belangrijkste bronnen van stress op het werk te identificeren bij een persoon om zijn/haar welzijn te behouden of te herstellen.

PBT Model :

99

Individuele en organisatorische factoren

&&

Risicofactoren

Stressoren

''

Risicofactoren

Middelen

$$

Veerkracht

Coping

$$

Symptomen

Welzijn vs vermoeidheid

Caroline Iweins, Bright Link Product Manager :

« We hebben deze tool ontwikkeld om het werk van coaches en therapeuten bij de begeleiding van mensen met burnout te vergemakkelijken. Onze tool is namelijk bedoeld om snel en volledig alle stressfactoren en oorzaken te identificeren die hebben bijgedragen aan iemands staat van lijden, zodat ze onmiddellijk aangepakt kunnen word. »