Wat is een burn-out ?

Definitie :

Uitputtingssyndroom (emotionele, cognitieve, gedragsmatige, lichamelijke en professionele uitputting) dat gelijktijdig voor een langdurige onbalans zorgt tussen de stressoren en de middelen op zowel professioneel als individueel vlak, wat zich kenmerkt door een degradatieproces waarvan de persoon niet kan herstellen.

uitgeputte persoon
Syndroom
Op dit moment bestaat er geen klinische diagnose van burn-out met welbepaalde oorzaken en criteria zoals dat het geval is voor het grootste deel van ziektes (WHO-classificatie) of van psychische problemen (DSM-classificatie).
Burn-out is dus een syndroom dat bestaat uit een geheel van symptomen of klinische tekenen.
Uitputting
Het belangrijkste aspect van burn-out dat wordt erkend in de literatuur is de uitputting.Deze kan zich manifesteren op de volgende niveaus :
• lichamelijk (bv. slaapproblemen, spierspanningen, hypertensie)
• emotioneel (bv. verdriet, angst, futloos)
• cognitief (bv. concentratieproblemen, vergeten)
• gedragsmatig (bv. isolement, agressiviteit)
• professioneel (bv. geen engagement, voornemen om het werk te verlaten).
Onbalans
Onbalans tussen stressoren en de middelen zowel op professioneel als individueel niveau :
De professionele uitputting zorgt voor een onbalans tussen de stressoren (of verplichtingen) en de middelen van een persoon.
Met andere woorden, de burn-out manifesteert zich wanneer de stressoren te belangrijk worden in vergelijking met de beschikbare middelen.
Deze stressoren en middelen zijn zowel afkomstig uit de professionele omgeving van een persoon (bv. overmatige werkdruk, verlies van betekenis, sociale druk van de collega’s), maar ook van zijn/haar eigen persoonlijke kenmerken (bv. emotionele kwetsbaarheid, moeilijke levensgebeurtenissen, sociale steun van naaste familieleden).
Langdurig
Men kan pas spreken van een burn-out wanneer de blootstelling aan deze stressfactoren blijft aanhouden in de tijd. Specialisten in dit gebied spreken in het algemeen van een burn-out wanneer iemand al minimaal 6 maanden wordt blootgesteld aan stressfactoren waar hij/zij niet mee weet om te gaan.
Degradatieproces
Dit is een proces dat zich afspeelt in de tijd waarin de persoon beetje bij beetje uitdooft, al zijn/haar middelen uitput en niet langer meer kan omgaan met stressvolle situaties.

Opgelet : Omdat burn-out geen officiële diagnose is in de medische referentieclassificaties en er geen welbepaalde diagnostische tool bestaat, moet de identificatie van een burn-out gebeuren door uitsluiting van andere medische of psychologische diagnoses. Het komt er dus op neer dat men in het kader van een meer volledige evaluatie van het lichamelijke en somatische functioneren van de persoon moet nagaan of deze niet beantwoordt aan criteria van een andere aandoening die lijkt op burn-out zoals bijvoorbeeld stress, depressie of chronische vermoeidheid.