Welke zijn de risicofactoren ?

Omdat burn-out het resultaat is van een langdurige onbalans tussen stressoren en middelen, is het van belang om naar de onderliggende factoren te kijken.

Meer in het bijzonder zullen we zien dat er behalve de maatschappelijke factoren, twee soorten risicofactoren bestaan die het verschijnen van stress en op langere termijn van burn-out kunnen beïnvloeden. Het gaat hier om organisatorische factoren (d.w.z. factoren gerelateerd aan de professionele omgeving)8 en individuele factoren (d.w.z. de factoren die eigen zijn aan de persoon zelf).

In de onderstaande tabel vindt u een niet-limitatieve lijst met organisatorische en individuele factoren die stressoren of middelen kunnen zijn met betrekking tot stress en burn-out.

A. Factoren organisatorische :

WW
Duidelijkheid van de rol binnen de organisatie
WW
Autonomie op het werk
WW
Deelname aan de besluitvorming
WW
Afstemming van de eigen waarden met die van de onderneming
WW
Herkenning
WW
Werklast
WW
Kwaliteit van de communicatie en de informatie-uitwisseling
WW
Managementstijl
WW
Arbeidsomstandigheden (d.w.z. werktijden, salaris, ontwikkeling en kans op een carrière)
WW
Werkzekerheid
WW
Kwaliteit van de werkrelaties
WW
Inrichting van de kantoren
WW
Betekenis

B. Factoren individuele :

WW
Persoonlijkheidskenmerken (bv. perfectionisme, optimisme, zelfbeeld)
WW
Fysieke activiteit
WW
Kwaliteit van de voeding
WW
Gezondheidstoestand
WW
Sociale steun van de omgeving
WW
Gebeurtenissen in het leven
WW
Afstemming tussen het privéleven en het professionele leven
WW
Zorg in verband met de situatie thuis
WW
Aanpassingsstrategieën voor stressvolle situaties
WW
Connectiviteit