Oplossing

Belangrijkste vaststellingen ?

Steeds meer personen doen voor leed op het werk een beroep op een coach of een psycholoog.

Het aantal gevallen van burn-out nam de laatste jaren dan ook explosief toe en is een reëel probleem met zware gevolgen voor de gezondheid van de werknemers. Volgens een enquête die het RIZIV organiseerde in 2017, zouden 28.000 personen in België last hebben van een burn-out.

Deze toename van leed op het werk zou voor een groot deel te wijten zijn aan de recente ontwikkelingen in onze samenleving en aan de fundamentele veranderingen in de bedrijfswereld en de aard van het werk.

burn-out-werker
Economie en globalisering
De economie en de globalisering zorgen voor een eerste belangrijke verandering. Ondernemingen staan immers onder aanzienlijke economische druk, waardoor ze hun prioriteit moeten richten op winstgevendheid en winst. Op deze manier wordt voorrang gegeven aan winst ten koste van menselijk kapitaal of kwaliteitswerk. Door de globalisering verhuizen bovendien steeds meer ondernemingen naar plaatsen waar arbeid goedkoper is. Dit leidt tot verlies van werkgelegenheid en een grotere druk op de resterende werknemers (door een toename van de arbeidsuren, onzekere contracten, enz.).
Digitalisering
Een tweede grote verandering houdt verband met de opkomst van nieuwe technologieën en de digitalisering in de ondernemingen. Steeds meer ondernemingen investeren in technologische machines (bv. automatische kassa’s in grote supermarkten) of computersoftware (bv. elektronische bankverrichtingen, opleiding op afstand via videoconferenties, onlineverkoop) waardoor vele banen worden geschrapt. De nieuwe technologieën veranderen ook radicaal de aard van het werk (bv. controlewerk, het beheer van e-mails en elektronische dossiers) en verhogen de druk op de werknemers (d.w.z. men verwacht onmiddellijk reactie en continue beschikbaarheid) en de hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden. Het gebruik van nieuwe technologieën als communicatiemiddel zorgt er dus voor dat de grenzen tussen het privéleven en het professionele leven van de werknemers vervagen. Lemand met een laptop of een smartphone kan immers overal werken (ook thuis) en op elk uur (ook tijdens zijn/haar rustperiodes).
Balans privéleven en professioneel leve
De grote toename van taken en rollen zorgt voor een derde belangrijke verandering op maatschappelijk niveau. Met de verandering van de gezinsstructuur (d.w.z. actieve participatie op de arbeidsmarkt van zowel mannen als vrouwen, grotere betrokkenheid van de mannen in het gezinsleven, toename van eenoudergezinnen en ook toename van de zorg voor bejaarde ouders), moeten werknemers meer taken op zich nemen : werkgerelateerde taken maar ook taken thuis. Dit kan zorgen voor wat vele auteurs bestempelen als een “rollenconflict”, waarbij de vereisten van de ene rol onverenigbaar worden met de vereisten van de andere rol.
Buitensporige waarden
De buitensporige waarden van onze maatschappij die steeds meer van ons verlangt en streeft naar perfectie hebben ook een belangrijke invloed op de toename van het aantal gevallen van burn-out. De personen die het meest willen beantwoorden aan de huidige sociale waarden (d.w.z. de personen die zoveel mogelijk de dominante waarden van werk, geld of zelfovertreffing willen naleven), zullen meer risico lopen op het ontwikkelen van een burn-out.
Onze oplossing : PBT
Spin-Off UCL
Onze aanpak
Welke zijn de risicofactoren ?
Wat is een burn-out ?
Onze wetenschappelijke validatie
Hoe PBT gebruiken ?
Voordelen voor coachs
Voordelen voor HR-dienstverleners
Netwerk van experts en certificatie