Spin-Off UCL

“De initiële ontwikkeling van de PBT premium was te danken aan een FIRST spin-off-financiering van het Waals Gewest. Het project ontstond als gevolg van de vaststelling dat er geen enkel instrument bestond om tekenen van een risico op burn-out te registreren en het verschijnen hiervan op deze basis te voorkomen. De enige beschikbare instrumenten waren gericht op burn-outs die zich al gemanifesteerd hadden. Het was onze wens om vóór een burn-out te kunnen ingrijpen om de nefaste gevolgen ervan voor personen en bedrijven te vermijden.

Hoe kunnen we nu de indicatoren van een mogelijke burn-out identificeren en meten ?

Bij de start van het project beschikten we over geen enkel model dat al deze indicatoren bestreek. Ons werk is bijgevolg gestart met een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur die ons in staat stelde om een breed scala aan risicofactoren te identificeren. Deze factoren hebben we vervolgens gegroepeerd in drie grote categorieën: sociale factoren die verband houden met de hedendaagse levensstijl, organisatorische factoren in verband met de arbeidsomstandigheden in de onderneming, en individuele factoren in verband met de persoonlijke kenmerken van iemand, zoals leeftijd, opleidingsniveau of persoonlijkheid. Deze modellering van risicofactoren betekende een essentiële stap voor het ontwerp van ons meetinstrument op een sterke representatieve basis.

Jacques Grégoire

De volgende stap leidde tot de operationalisering van de verschillende factoren die in de eerste stap geïdentificeerd werden. Het was de bedoeling om vragen en maatstaven op te stellen om personen te kunnen differentiërennaargelang van de geselecteerde factoren. Om de validiteit van de vragen en de maatstaven te garanderen, hebben we gewerkt met “focusgroepen”, bestaande uit personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de onderzochte factor. Deze groepen identificeerden en analyseerden systematisch de vragen in kwestie evenals de meest relevante antwoordmogelijkheden. Bijvoorbeeld, voor de factor “verplaatsing tussen het werk en thuis”, heeft de betrokken focusgroep de verschillende bronnen van stress en vermoeidheid onderzocht die verband houden met de transportmogelijkheden. Op die basis heeft ze de meest gepaste antwoordcategorieën bepaald. Op deze manier kon dus een eerste versie van PBT worden opgesteld en vervolgens toegepast op meerdere groepen personen. Deze toepassingen van PBT op de situatie ter plaatse leverde een betere formulering van de vragen en de antwoordmogelijkheden op. Ze hebben ook geleid tot aanpassingen in de groepering van de vragen en de berekening van de scores.

Dankzij al het werk dat de onderzoekers oorspronkelijk leverden, was het mogelijk om de validiteit van de inhoud van PBT te garanderen door het bewijs te leveren dat de gemeten variabelen relevant waren, van de formulering van de vragen en de antwoordmogelijkheden tot aan de berekening van de verschillende scores.”

Prof. Jacques Grégoire, UCL