Voordelen voor uw werknemers

 • Keuze om de test af te leggen op het tijdstip en het « device » van hun keuze (kantoor, thuis, PC, tablet, etc.)
 • Verkrijgen van een persoonlijke en vertrouwelijke diagnose van burn-outrisico’s
 • Bewustwording van de risicofactoren
 • Mogelijkheid om zich te laten begeleiden door een expert om het optreden van een burn-out te voorkomen
 • Preventieve begeleiding terwijl men blijft werken

Voordelen voor de werkgever

 • Naleving van de nationale wetgeving op het vlak van de preventie van psychosociale risico’s
 • Minder absenteïsme
 • Minder presenteïsme
 • Minder kosten
 • Hulp aan de risicopersonen in alle anonimiteit
 • Precieze identificatie van de risicobronnen voor de hele organisatie
 • Ventilatie van de risico’s per risicofactor
 • Verbetering van het preventiebeleid aangepast aan de reële risico’s
 • Multiperiodieke opvolging van de impact van het preventiebeleid
 • Invoering van een continu verbeteringsproces van de omstandigheden en de organisatie van het werk
 • Beter ‘sociaal’ en ‘menselijk’ verantwoordelijk bedrijfsimago
 • Aantrekking en behoud van talenten