De Preventing Burnout Test Premium (« PBT Premium ») is een burn-out preventie tool en is speciaal ontwikkeld voor gecertifieerde coaches, psychologen of psychotherapeuten.

De bedoeling is om die professionals bij te staan in het kader van hun begeleiding van personen in moeilijkheden, i.e., personen die de eerste signalen vertonen van burn-out of personen die in burn-out zijn of geweest zijn zodat ze aan het werk kunnen blijven of kunnen re-integreren op de werkvloer.

Meer specifiek, is PBT Premium een vragenlijst, gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwd model ontwikkeld aan de Université Catholique de Louvain (UCL), die de voornaamste stressoren en energiebronnen identificeert en dit zowel op het werk als in het privéleven. Bovendien laat de tool toe om te begrijpen welke strategieën het individu hanteert om zijn stress te beheersen (“coping”) evenals geeft het een overzicht van het niveau van uitputting (cognitief, emotioneel, gedrag en professioneel). De doelstelling van PBT Premium is derhalve om coaches en psychologen of psychotherapeuten te helpen om op gedetailleerde wijze de voornaamste bronnen van stress te identificeren waarop kan worden gewerkt met het individu om zo zijn/haar welzijn te vrijwaren of te verbeteren.