Elk trimester zal er een opleiding PBT Premium worden georganiseerd op onze kantoren te Brussel.

De opleiding zal een volledige dag duren (van 9h tot 17h) en kost 250 EUR p.p. De middaglunch is eveneens inbegrepen in de prijs. Daarnaast, en om u te stimuleren de opleiding te volgen, bieden wij u gratis 3 sessies aan van de PBT Premium voor een waarde van 240 EUR (oftewel 375 EUR naargelang uw geval). In elk geval raden wij coaches, psychologen en psychotherapeuten met weinig ervaring op het gebied van burn-out begeleiding aan om de opleiding te volgen. 

Deelnemen!

Het doel van de opleiding is om de deelnemers een goed inzicht te geven van het wetenschappelijk model achter PBT Premium evenals van de verschillende begrippen die dat kader worden gehanteerd. Eveneens leren de deelnemers om praktische de tool en het platform te gebruiken. Meer specifiek zal de opleiding uit vier onderdelen bestaan: 

  1. Introductie tot burn-out preventie: In het eerste deel van de opleiding, dat eerder theorethisch is, staan we stil bij de laatste studies en onderzoeken rond burn-out. Begrippen zoals burn-out (definitie), de symptomen, de risicofactoren, copingstrategieën en begeiding zullen worden toegelicht en besproken. 
  2. Voorstelling van het wetenschappelijk model achter PBT Premium: In het tweede deel van de opleiding gaan we dieper in op het achterliggende model achter PBT Premium zoals ontwikkeld door de UCL. De verschillende dimensies die worden gemeten in de test komen uitgebreid aan bod zodat de deelnemer een goed begrip krijgt van de gehanteerde termen en begrippen die worden gebruikt in het kader van PBT Premium. 
  3. Praktische uitleg over hoe de tool te gebruiken: In het derde deel leren we de deelnemers hoe ze het platform kunnen gebruiken en maken ze kennis met de verschillende functionaliteiten (d.w.z., aanmaken van een nieuwe sessie, link naar de test versturen via e-mail, de vragenlijkst online overlopen) en waarbij we meer uitleg geven over hoe je de resultaten van de test dient te interpreteren. 
  4. Uitwisseling van praktijkervaring: In het laatste onderdeel van de opleiding zullen ervaren coaches, psychologen en psychotherapeuten hun ervaring delen rond het gebruik van PBT Premium en de begeleiding van patiënten in moeilijkheden.