Individuele en institutionele rapporten
PBT produceert twee types van rapporten. Het individuele rapport is een diagnose dat bestemd is voor elke werknemer binnen de onderneming. Het institutionele rapport is een geconsolideerd verslag dat bestemd is voor de besluitvormers evenals voor de dienst HR en/of de interne of externe preventiecomités. Beide rapporten samen vormen de essentie van onze globale benadering: een scan van de realiteit binnen de organisatie die u toelaat om gericht in te grijpen en efficiënte beslissingen te nemen.

De ontwikkeling van een efficiënt preventiebeleid tegen burn-out vereist een gezamenlijke aanpak van de werknemers én de werkgevers. Onze rapporten zijn het vertrekpunt van die gezamenlijke aanpak.
Dankzij PBT, met zijn dynamische vragenlijst, krijgt elke werknemer een overzicht van zijn risicoprofiel met betrekking tot burn-out. Het individueel rapport maakt werknemers bewust van eventuele problemen en de onderliggende oorzaken en opent, in laatste instantie, de weg naar een individuele preventieve begeleiding via ons netwerk van PBT experts.

Risicopersonen identificeren en begeleiden is evenwel onvoldoende om burn-out in de onderneming efficiënt te bestrijden. De leidinggevenden moeten eveneens worden ingelicht over de risico’s en dit op een globale en geconsolideerde wijze. Vaak zijn leidinggevenden zich niet bewust van het risico en van de onderliggende risicofactoren. Bijgevolg, zijn ze onvoldoende gewapend om concrete en efficiënte beslissingen te nemen in het belang van de werknemers en van de onderneming. Ons institutioneel rapport biedt concrete en betrouwbare informatie zodat een preventiebeleid kan worden ontwikkeld in functie van de specifieke risico’s op het terrein.

Individuele rapportering (De bewustwording)

Het individueel rapport (ook diagnose genoemd) wordt automatisch gegenereerd bij het beïndigen van de vragenlijst en wordt op een vertrouwelijke wijze gecommuniceerd aan de respondenten.
In PDF-formaat wordt de volgende informatie verstrekt :

  • Transversaal overzicht van de burn-outrisico’s
  • Overzicht van de belangrijkste risicofactoren
  • Ventilatie van de belangrijkste subfactoren
  • Tekstuele aanbevelingen in functie van de gemeten risico’