PBT® is een state-of-the-art innovatie op het vlak van de analyse van burn-outrisico’s dankzij een uiterst nauwkeurige, wetenschappelijke en betrouwbare benadering.

PBT werd reeds in 2013 gelanceerd op papier en wordt gebruikt door tal van experts en psychotherapeuten. Die basis bood ons de mogelijkheid om de vragenlijst gaandeweg te optimaliseren, te vervolledigen en aan te passen aan de hedendaagse werkomgeving.

Het gebruik van de ‘papieren’ vragenlijst op het terrein heeft geleid tot de ontwikkeling van een innovatief model dat eigen is aan PBT: het ‘multifactoriële model’. Dat krachtige model ontleedt de burn-outrisico’s voor een individu in verschillende factoren en vormt de hoeksteen van onze globale benadering. In 2015 werd gestart met de digitale ontwikkeling die geleid heeft tot het huidige resultaat: een geïnformatiseerd, vlot en eenvoudig instrument, dat informatie met een grote toegevoegde waarde biedt aan bedrijven en hun werknemers. PBT beantwoordt aan de hoogste internationale normen op het vlak van psychometrie.

Mutifactorieel model van blootstelling aan burn-outrisico’s, de methodologische hoeksteen van PBT

PBT® is een online instrument voor de preventie van burn-out en cognitieve verzadiging en is gebaseerd op een globale analyse van een dynamische vragenlijst. Die globale analyse steunt op haar beurt op een krachtig model en een innovatieve methodologie.

PBT® stelt aldus geen diagnose van een burn-out en is geen instrument om een burn-out te genezen. PBT® kadert dus volledig in de optiek van preventie:

de identificatie en het beheer van de burn-outrisico’s.

Ons model maakt het mogelijk om een reeks indicatoren te identificeren en te meten voor de analyse van burn-outrisico’s en dit zowel voor het individu als voor de onderneming:

  • factoren van chronische stress
  • subfactoren van chronische stress
  • modi : feiten vs. persoonlijke evaring
  • types van uitputting
  • verantwoordelijkheidsfactoren (i.e., wie draag verantwoordelijkheid voor de geïdentificeerde risico’s)?