De indicator voor de blootstelling aan chronische stress binnen de onderneming
Een uniek gegeven voor de geconsolideerde weergave van chronische stress binnen de onderneming en de hoeksteen van onze institutionele benadering


De PBT®-score is, op basis van alle geconslideerde antwoorden, het percentage van de personen die zich globaal genomen in een risicozone bevinden voor wat betreft burn-out. Centraal in de visuele weergave staat het percentage van de werkenemers dewelke zich niet in een risicozone bevinden. Derhalve is het een postieve indicator voor het welzijn binnen de onderneming.

Berekening van de score
Op basis van de individuele rapporten, kennen we de globale risicoscore van de personen, i.e., hoog, gemiddeld, laag. De PTB®-score is geen gemiddelde op basis van alle resultaten maar, zoals hieronder weergegeven, wel een berekening op basis van de globale risicoscore van alle respondenten

Creëer een positief imago voor de organisatie
Een opeenvolging van burn-outgevallen in een organisatie is niet goed voor het imago en al evenmin voor de reputatie. Naast het absenteïsme, de directe en indirecte kosten, en de operationele ontwrichting die daarmee gepaard gaat, kan dit eveneens een directe repercussie hebben op andere essentiële activiteiten binnen de onderneming, bijvoorbeeld rekrutering. Het aantrekken van nieuwe talenten enerzijds, en het behouden van de beste elementen anderzijds, vormt een steeds toenemende uitdaging voor alle ondernemingen…

De PBT®-score kan deel uitmaken van de interne en externe communicatie, waarbij de boodschap wordt gegeven dat de organisatie belang hecht aan het welzijn van haar werknemers en getuigt van investeringen op het vlak van de preventie van psychosociale risico’s binnen de onderneming.

Dat kan een positieve impact hebben op de omgeving van de organisatie (klanten, huidige en toekomstige werknemers, partners, leveranciers en aandeelhouders), alsook op de rechtstreekse concurrentie