PBT is een bijzonder pragmatisch instrument voor burn-outpreventie en maakt het in eerste instantie mogelijk om preventief personen te identificeren die een hoog risico lopen op een burn-out. In tweede instantie, levert PBT een schat van informatie voor zowel de onderneming (institutionele aanpak) als voor de werknemers (individuele aanpak). Enkel dergelijke gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om burn-out efficiënt te bestrijden.

Voorbereiding
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de coördinatie van de verschillende fases die voorafgaan aan het beantwoorden van de vragenlijst en dit in nauwe samenwerking met de dienst Human Resources en/of de Preventiecomités: de samenstelling van de vragenlijst, dewelke kan worden aangepast aan het specifieke profiel van de onderneming (grootte, aard van de activiteiten, etc.), het uitnodigen van de respondenten (wie doet wat en wanneer), het aanduiden van een contactpersoon voor alle vragen in verband met PBT en verdere individuele opvolging. Uiteraard gaat dit alles gepaard met een strikte naleving van ons privacy beleid.

Verzamelen van de antwoorden
Zodra de interne organisatie rond is, kunnen de uitnodigingen worden verstuurd naar de werknemers binnen de organisatie waarbij ze toegang krijgen tot de vragenlijst. Onze vragenlijst is “cloud based” en toegankelijk op PC, tablet en smartphone. Zo hebben de werknemers de vrijheid om zelf de omgeving te kiezen waarin ze de vragenlijst beantwoorden. Het afleggen van de PBT-vragenlijst duurt slechts 20 tot 30 minuten. Alle antwoorden worden daarna geanalyseerd waarbij de werknemer onmiddellijk toegang krijgt tot zijn individueel en vertrouwelijk rapport (individuele aanpak) en de onderneming onmiddellijk een overzicht krijgt – op basis van alle anonieme antwoorden van alle werknemers – van de situatie binnen de onderneming (institutionele aanpak).

De individuele aanpak
Het individueel en vertrouwelijk rapport bevat een duidelijk overzicht van de burn-outrisico’s en de onderliggende oorzaken. Aan de personen die zich in een hoge risicozone bevinden bieden we de mogelijkheid om zich preventief te laten begeleiden door een netwerk van gecertificeerde experts en dit terwijl ze aan de slag blijven.

De institutionele aanpak
Onze institutionele aanpak is gebaseerd op een consolidatie van alle (anoniem gemaakte) antwoorden waarbij onze krachtige rekenmotor de globale score berekent van de blootstelling aan burn-outrisico’s binnen de onderneming. Eveneens wordt een overzichtelijk rapport geproduceerd waarbij een overzicht (cartografie) wordt gegeven van de risico’s op basis waarvan een echt efficiënt preventiebeleid kan worden uitgebouwd. Belangrijk om te onderstrepen is dat de anonimiteit van de respondenten ook in deze fase absoluut gegarandeerd is.

De pijlers van een efficiënte preventieve benadering
De combinatie van de individuele aanpak en de institutionele aanpak is eigen aan PBT en uniek. Het biedt de mogelijkheid om de effectieve burn-out gevallen binnen de onderneming te verminderen aangezien de riscopersonen vroegtijdig worden geïdentificeerd op basis van een vragenlijst die specifiek werd samengesteld voor de onderneming. Op basis van dezelfde (anoniem gemaakte) gegevens kan eveneens een echt efficiënt preventiebeleid worden uitgebouwd, aangepast aan de specifieke risico’s van de onderneming.